۱. کلیه سفارشات بین ۵ الی ۲۰ روز کاری بعد از ثبت سفارش تحویل پست می شود، که بوسیله پیامک تمامی مراحل به شما اطلاع رسانی میگردد.

۲. امکان حذف و ویرایش سفارش بعد از ثبت آن امکان پذیر نمی باشد.